Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΣΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄): ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου